ျပည္တြင္းသတင္း

ကူးစ က္မႈႏ ႈန္း ျမင့္ တက္လ ာေနၿပီး ေသဆုံ းသူ ဦးေရလ ည္း ပိုမိုမ် ားျပားလာ တဲ့ ကို ဗစ္ အေၾကာင္း ကို ေျပ ာျပ လိုက္ တဲ့ ေဒါက္ တာ ခင္ခ င္ႀကီး

လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ ေသဆုံ းသူ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦး ရွိလာပါၿပီ ေသဆုံးသူေတြရဲ႕ အသက္ အ႐ြယ္ကို ပိုင္းျခားၾ ကည့္လွ်င္ ၆၀ ႏွစ္ေအာက္က ၆ ေယာ က္ပဲရွိၿပီး ၆၀ အထက္ က ၁၄ ေယာက္ (၇၀ %) ရွိေနပါတယ္။ ပထမလွိုင္း ၆ ေယာက္ေသ ဆုံးတာမွာ ၆၀ ေအာက္က ၁ ေယာ က္ပဲရွိၿပီး၆၀ အထက္ ၅ ေယာက္ (၈၃ %) ရွိ ပါတယ္။ ဒုတိယ လွိုင္းမွာ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ေသဆုံးသူ ၁၄ ေယာက္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၆၀ ႏွစ္ေအာက္ ၆ ေယာက္နဲ႕ ၆၀ ႏွစ္အထက္ ၈ ေယာက္ (၅၇ %) ရွိတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ဒီေနရာမွာ ဘာ သတိျပဳမိလဲ။ ၆၀ ႏွစ္အထက္ ေသဆုံးမႈက အၿမဲတမ္း မ်ားေန တာကို ေတြ႕ရ မွာပါ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယလွိုင္း ေသဆုံးမႈကို ၾကည့္ရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ၆၀ ေအာက္ေတြလဲ မ်ားလာတာ ေတြ႕ရွိရမွာပါ။

ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေသဆုံးသူဦးေရလ ည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့ ကိုဗစ္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပလာတဲ့ ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး
(သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၄ ေယာက္လုံးဟာ ၆၀ အထက္ျဖစ္ေန လို႔သာ ၅၇ % ျဖစ္တာကို သတိျပဳမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္)ဒါ့ေၾကာင့္ မို႔ ေရာဂါျဖစ္ရင္ ပိုဆိုးနိုင္တဲ့ ပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ရမဲ့ အေျခအေနေတြကို US CDC က Sep 11, 2020 မွာ ထုတ္ျပန္ ထားပါတယ္။ မိမိနဲ႕ မိမိ မိသားစု မွာ ဒီလိုမ်ိဳး အေျခအေန ရွိတဲ့သူေတြ ရွိေနမယ္ ဆိုရင္ ပိုၿပီး ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ လိုမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ရွိသူေတြမွာ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားေနတာမို႔ ဒီလိုအေျခအေနရွိရင္ ပိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဘယ္လို အေျခအေနေတြလဲ။ ၁ အသက္ႀကီးသူမ်ား ၂ ဒီလို ေနာက္ ခံေရာဂါရွိသူမ်ား။

ကူးစက္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေသဆုံးသူဦးေရလည္း ပိုမိုမ် ားျပားလာတဲ့ ကိုဗစ္ အေၾကာင္းကို ေျပာျပလာတဲ့ ေဒါက္တာခင္ခင္ႀကီး
ကင္ဆာေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ား -နာတာရွ ည္ေက်ာက္ကပ္ ခံစားရသူ – အဆုတ္ေကာင္း စြာအလုပ္မလုပ္နိုင္သူမ်ား -ကိုယ္ခံအား က်ဆင္းေနသူမ်ား -အဝလြန္သူမ်ား (BMI 30 ႏွင့္အထက္) – ႏွလုံးေရာဂါရွိသူမ်ား ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းရွိသူမ်ား – ေသြးေရာဂါ ရွိသူမ်ား -ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအ စား ၂ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဟာဒါဆို စိုးရိမ္စရာေပါ့ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမတုံး။ နည္းလမ္းက ရွိၿပီးသားပါ။ ⁃ လူမ်ားႏွင့္ထိေတြ႕မႈ နည္းနိုင္သမွ် နည္းေအာင္ ကန႔္သတ္ထားပါ ⁃ လက္ကို မၾကာခဏေဆးပါ ⁃ ေနမေကာင္းသူေတြနဲ႕ ေဝးေဝးေနပါ (အနည္းဆုံး ၆ ေပ) ⁃ ထိေတြ႕မႈမ်ားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေတြ ကို ေဆးေၾကာ ပါ ပိုးသန႔္စင္ေအာင္လုပ္ပါ ⁃ မလိုအပ္ပဲ ဘာခရီးမွ မသြာ းပါနဲ႕ (အထူးသျဖင့္ ေလယာဥ္မစီးပါႏွင့္)

Source – Dr Khin Khin Gyi