အေထြေထြဗဟုသုတ

ဆံပင္ကြၽတ္ၿပီးပါးလာလို႔ စိတ္ညစ္ေနလွ်င္ အခုပဲလုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္…

ဆံပင္ကြၽတ္ၿပီးပါးလာလို႔ စိတ္ညစ္ေနလွ်င္ အခုပဲလုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္…

ဆံပင္ကြၽတ္ၿပီး ပါးလာလို႔ စိတ္ညစ္ေနလား…ခုပဲ ဒီနည္းေလးကို လုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္။

ဆံံပင္အရမ္းကြၽတ္ၿပီး ပါးေနတဲ့သူေတြ အတြက္ပါ။ လုပ္ၾကည့္ပါ အလကားမျဖစ္ဘူးေနာ္။

လုပ္နည္းမႀကိဳက္ရင္လည္း မလုပ္ပါနဲ႔ေနာ္ ကိုယ္ေတြ႕မို႔လို႔ေဝမွ်ေပးတာပါ။

အရင္းဆုံး ခြက္တစ္ခြက္ထဲမွာ ၾကက္သြန္နီကို ပါးပါးလွီးထည့္ပါ။(အခြံေရာထည့္ပါ အခြံမွာေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ေတြပါပါတယ္)

ၾကက္သြန္လွီး ထည့္ၿပီးရင္ ေရပြတ္ပြတ္ ဆူတဲ့ေရေႏြးကို ခြက္ထဲထည့္လိုက္ပါ။ ပုံကအတိုင္း ထည့္ထားလိုက္ပါ။ ထည့္ထားၿပီးရင္ အေအးခံထားလိုက္ပါ။

ေအးသြားရင္ ဆံပင္အရင္းနားမွာ ဦးေရျပားမွာ လိမ္းထားလိုက္ပါ ပိုရင္ဆံပင္အဖ်ားေတြေရာ လိမ္းလို႔ရပါတယ္ေနာ္။

မိနစ္ 20..30 ထားၿပီး ေခါင္းေလွ်ာ္လိုက္ပါေနာ္ (ေလွ်ာ္ေနက် ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႔ ျပန္ေလွ်ာ္ေပးပါ…ေပါင္းေဆးထပ္ သုံးခ်င္လည္း သုံးလို႔ရပါတယ္)

ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးရင္ သံလြင္ဆီ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္လိမ္းေနက် ေခါင္းလိမ္းဆီျဖစ္ျဖစ္ လိမ္းထားလိုက္ပါ။

အနံ႔ေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ နံံမယ္ေနာ္။ေသခ်ာေျပာင္ေအာင္ ေလွ်ာ္ရင္ေတာ့မနံဘူး။

လုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္ ဘာမွလည္း မကုန္ပဲဆံပင္ထူလာမွာ 3 ခါေလာက္ဆို သိသာပါၿပီ။

တကယ္လုပ္ၾကည့္ၿပီး ေကာင္းရင္ျပန္မွ်ေဝေပးပါေနာ္။

Credit

ဆံပင္ကြၽတ္ၿပီးပါးလာလို႔ စိတ္ညစ္ေနလွ်င္ အခုပဲလုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္…

ဆံပင္ကြၽတ္ၿပီး ပါးလာလို႔ စိတ္ညစ္ေနလား…ခုပဲ ဒီနည္းေလးကို လုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္။

ဆံံပင္အရမ္းကြၽတ္ၿပီး ပါးေနတဲ့သူေတြ အတြက္ပါ။ လုပ္ၾကည့္ပါ အလကားမျဖစ္ဘူးေနာ္။

လုပ္နည္းမႀကိဳက္ရင္လည္း မလုပ္ပါနဲ႔ေနာ္ ကိုယ္ေတြ႕မို႔လို႔ေဝမွ်ေပးတာပါ။

အရင္းဆုံး ခြက္တစ္ခြက္ထဲမွာ ၾကက္သြန္နီကို ပါးပါးလွီးထည့္ပါ။(အခြံေရာထည့္ပါ အခြံမွာေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ေတြပါပါတယ္)

ၾကက္သြန္လွီး ထည့္ၿပီးရင္ ေရပြတ္ပြတ္ ဆူတဲ့ေရေႏြးကို ခြက္ထဲထည့္လိုက္ပါ။ ပုံကအတိုင္း ထည့္ထားလိုက္ပါ။ ထည့္ထားၿပီးရင္ အေအး

ခံထားလိုက္ပါ။

ေအးသြားရင္ ဆံပင္အရင္းနားမွာ ဦးေရျပားမွာ လိမ္းထားလိုက္ပါ ပိုရင္ဆံပင္အဖ်ားေတြေရာ လိမ္းလို႔ရပါတယ္ေနာ္။

မိနစ္ 20..30 ထားၿပီး ေခါင္းေလွ်ာ္လိုက္ပါေနာ္ (ေလွ်ာ္ေနက် ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နဲ႔ ျပန္ေလွ်ာ္ေပးပါ…ေပါင္းေဆးထပ္ သုံးခ်င္လည္း သုံးလို႔ရပါတယ္)

ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးရင္ သံလြင္ဆီ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္လိမ္းေနက် ေခါင္းလိမ္းဆီျဖစ္ျဖစ္ လိမ္းထားလိုက္ပါ။

အနံ႔ေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ နံံမယ္ေနာ္။ေသခ်ာေျပာင္ေအာင္ ေလွ်ာ္ရင္ေတာ့မနံဘူး။

လုပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္ ဘာမွလည္း မကုန္ပဲဆံပင္ထူလာမွာ 3 ခါေလာက္ဆို သိသာပါၿပီ။

တကယ္လုပ္ၾကည့္ၿပီး ေကာင္းရင္ျပန္မွ်ေဝေပးပါေနာ္။

Credit