ျပည္တြင္းသတင္း

မုံ႐ြာတြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦး ပစ္ခံရ စစ္ေကာ င္စီဘက္ေတာ္သား ဝန္ ထမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းမည္ဟု မုံ႐ြာသံမဏိတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာ

ေဒသသတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသ ည္မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႏွင့္ၿမိဳ႕ ပ တ္လ မ္းေထာင့္ မီးပြိဳင့္တြင္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦး ပစ္ခ တ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္။

ပစ္ခတ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံတင္ပို႔ေသာ္ လည္း ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မုံ႐ြာျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သံမဏိအဖြဲ႕က ယာဥ္ထိန္းရဲကို ပစ္သတ္မႈသည္ ၎တို႔လုပ္ ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္၊ ကညန ၊

လဝက အေကာက္ ခြ န္အပါအဝင္ စစ္ေကာင္စီ။

ဘက္ ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ CDM မဝင္ေသာ ဝန္ ထ မ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ ရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾ

ကညာသည္။

မုံ႐ြာျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သံမဏိအဖြဲ႕က ယာဥ္ထိန္းရဲကို ပစ္သတ္မႈသည္ ၎တို႔လုပ္ ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္၊ ကညန ၊

လဝက အေကာက္ ခြန္ အပါအဝင္ စစ္ေကာင္စီ။

ဘက္ ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ CDM မဝင္ေသာ ဝန္ ထ မ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ ရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾ

ကညာသည္။
#Crd

ေဒသသတင္းရင္းျမစ္ႏွင့္ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရွိရသ ည္မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႏွင့္ၿမိဳ႕ ပ တ္လ မ္းေထာင့္ မီးပြိဳင့္တြ

င္ ယာဥ္ထိန္းရဲတစ္ဦး ပစ္ခ တ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္။

ပစ္ခတ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံတင္ပို႔ေသာ္ လည္း ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မုံ႐ြာျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သံမဏိအဖြဲ႕က ယာဥ္ထိန္းရဲကို ပစ္သတ္မႈသည္ ၎တို႔လုပ္ ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္၊ ကညန ၊

လဝက အေကာက္ ခြ န္အပါအဝင္ စစ္ေကာင္စီ။

ဘက္ ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ CDM မဝင္ေသာ ဝန္ ထ မ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ ရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾ

ကညာသည္။

မုံ႐ြာျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ သံမဏိအဖြဲ႕က ယာဥ္ထိန္းရဲကို ပစ္သတ္မႈသည္ ၎တို႔လုပ္ ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္၊ ကညန ၊

လဝက အေကာက္ ခြန္ အပါအဝင္ စစ္ေကာင္စီ။

ဘက္ ေတာ္သားမ်ားႏွင့္ CDM မဝင္ေသာ ဝန္ ထ မ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ ရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾ

ကညာသည္။
#Crd