နိုင္ငံတကာသတင္း

လျှပ်စစ်ဗို့အား ၃၀၀ ကနေ ၆၅၀ ထိ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်များ

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ Electrophorus Electricus မျိုးစိတ်ထဲကဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက ရေချိုဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး ရှည်

ရှည်မျောမျောခန္ဓာကိုယ်နဲ့

အကြေးခွံမပါဘဲ အညိုရောင်ဘက်သန်းတဲ့ အရောင်ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တစ်ကောင်ဟာ အများဆုံး ၂.၇၅ မီတာ (၉ပေ) အထိ

ရှည်လျားနိုင်ပြီး ၂၂ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ အမေဇုံတောထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိကြပြီး အသက်ရှုဖို့အတွက် ရေမျက်နှာပြင် ပေါ်သို့ မကြာခဏတက်လေ့

ရှိပါတယ်။

သူရဲ့ ပါးစပ်ဟာ သွေးကြောအများအပြားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကို အဆုပ်အဖြစ်အသုံးချတတ်ကြပါတယ်။ သာမန်ငါးရှဉ့်တွေနဲ့တော့

မတူညီကြပါဘူး။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်ရဲ့ အမြီးမှာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါတွေပါဝင်ပြီး ၃၀၀ ဗို့ကနေ ၆၅၀ ဗို့ အထိထုတ်လုပ်နိုင်ကာ ဒီပမာဏဟာ လူတစ်

ယောက်ကို ကောင်းကောင်းဓာတ်လိုက်စေနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင့်ဒီလျှပ်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အမြီးကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ဟာ မျိုးနွယ်တူလျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ လူသား

တွေ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သလိုပါပဲ။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ Electrophorus Electricus မျိုးစိတ်ထဲကဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက ရေချိုဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး ရှည်

ရှည်မျောမျောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အကြေးခွံမပါဘဲ

အညိုရောင်ဘက်သန်းတဲ့ အရောင်ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တစ်ကောင်ဟာ အများဆုံး ၂.၇၅ မီတာ (၉ပေ) အထိရှည်လျားနိုင်ပြီး ၂၂

ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ အမေဇုံတောထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိကြပြီး အသက်ရှုဖို့အတွက် ရေမျက်နှာပြင် ပေါ်သို့ မကြာခဏတက်လေ့

ရှိပါတယ်။

သူရဲ့ ပါးစပ်ဟာ သွေးကြောအများအပြားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကို အဆုပ်အဖြစ်အသုံးချတတ်ကြပါတယ်။ သာမန်ငါးရှဉ့်တွေနဲ့တော့

မတူညီကြပါဘူး။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်ရဲ့ အမြီးမှာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါတွေပါဝင်ပြီး ၃၀၀ ဗို့ကနေ ၆၅၀ ဗို့ အထိထုတ်လုပ်နိုင်ကာ ဒီပမာဏဟာ လူတစ်

ယောက်ကို ကောင်းကောင်းဓာတ်လိုက်စေနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင့်ဒီလျှပ်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အမြီးကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ဟာ မျိုးနွယ်တူလျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ လူသား

တွေ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သလိုပါပဲ။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ Electrophorus Electricus မျိုးစိတ်ထဲကဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက ရေချိုဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး ရှည်

ရှည်မျောမျောခန္ဓာကိုယ်နဲ့

အကြေးခွံမပါဘဲ အညိုရောင်ဘက်သန်းတဲ့ အရောင်ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တစ်ကောင်ဟာ အများဆုံး ၂.၇၅ မီတာ (၉ပေ) အထိ

ရှည်လျားနိုင်ပြီး ၂၂ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ အမေဇုံတောထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိကြပြီး အသက်ရှုဖို့အတွက် ရေမျက်နှာပြင် ပေါ်သို့ မကြာခဏတက်လေ့

ရှိပါတယ်။

သူရဲ့ ပါးစပ်ဟာ သွေးကြောအများအပြားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကို အဆုပ်အဖြစ်အသုံးချတတ်ကြပါတယ်။ သာမန်ငါးရှဉ့်တွေနဲ့တော့

မတူညီကြပါဘူး။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်ရဲ့ အမြီးမှာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါတွေပါဝင်ပြီး ၃၀၀ ဗို့ကနေ ၆၅၀ ဗို့ အထိထုတ်လုပ်နိုင်ကာ ဒီပမာဏဟာ လူတစ်

ယောက်ကို ကောင်းကောင်းဓာတ်လိုက်စေနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင့်ဒီလျှပ်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အမြီးကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ဟာ မျိုးနွယ်တူလျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ လူသား

တွေ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သလိုပါပဲ။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ Electrophorus Electricus မျိုးစိတ်ထဲကဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက ရေချိုဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး ရှည်

ရှည်မျောမျောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အကြေးခွံမပါဘဲ

အညိုရောင်ဘက်သန်းတဲ့ အရောင်ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တစ်ကောင်ဟာ အများဆုံး ၂.၇၅ မီတာ (၉ပေ) အထိရှည်လျားနိုင်ပြီး ၂၂

ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိကြပါတယ်။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်တွေဟာ အမေဇုံတောထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားလေ့ရှိကြပြီး အသက်ရှုဖို့အတွက် ရေမျက်နှာပြင် ပေါ်သို့ မကြာခဏတက်လေ့

ရှိပါတယ်။

သူရဲ့ ပါးစပ်ဟာ သွေးကြောအများအပြားနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကို အဆုပ်အဖြစ်အသုံးချတတ်ကြပါတယ်။ သာမန်ငါးရှဉ့်တွေနဲ့တော့

မတူညီကြပါဘူး။

လျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်ရဲ့ အမြီးမှာ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့အင်္ဂါတွေပါဝင်ပြီး ၃၀၀ ဗို့ကနေ ၆၅၀ ဗို့ အထိထုတ်လုပ်နိုင်ကာ ဒီပမာဏဟာ လူတစ်

ယောက်ကို ကောင်းကောင်းဓာတ်လိုက်စေနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင့်ဒီလျှပ်စစ်ထုတ်နိုင်တဲ့အမြီးကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ဟာ မျိုးနွယ်တူလျှပ်စစ်ငါးရှဉ့်အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသေးတယ်။ လူသာ

တွေ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်သလိုပါပဲ။

Credit