ျပည္တြင္းသတင္း

တစ်ကြိမ်ထပ်ပို၍ မဲပေးခြင်းကို ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ဂျပန်က အလွယ်တကူဖျက်ပစ်၍မရသောမင်ရည်များ မြန်မာကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက အေထာက္အပံ့စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ “ေ႐ြးေကာက္ပြဲအကူအညီေပးေရးစီမံကိန္း” အရ အလြယ္တကူဖ်က္ပစ္၍မရေသာမင္ရည္မ်ား ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယေန႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္ပို၍ မဲေပးျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးရန္အတြက္ျဖစ္သည္ မင္ရည္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၈၁ သန္းတန္ဖိုးရွိသည္ဟုသိရသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ‌ယေန႔ေရက္ရွိလာေသာ မင္ရည္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ Mr. MARUYAMA Ichiro က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးၾကည္ျမင့္ ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္

“၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အ‌ေရးႀကီး ေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ ပံ့ပိုးကူညီသြားပါမည္။ ယခုတစ္ေခါက္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရာတြင္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. SASAKAWA Yohei ဦးေဆာင္သည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ‌ေရးအဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ထားသည့္အျပင္ ယခု စီမံကိန္းမွတစ္ဆင့္ တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုး ကူညီသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ယခုစီမံကိန္းသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (United Nations Development Programme, UNDP) ႏွင့္ပူးေပါင္း၍

Japan to send special delegation to observe 2020 election | Eleven Media  Group Co., Ltd

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ မဲ႐ုံမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူ ဖ်က္ပစ္၍ မရေသာမင္ရည္မ်ားကို ေပးအပ္ၿပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ႀကိမ္ထပ္ ပိုေသာ မဲေပးျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရာတြင္ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ တရားမွ်တၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္တစ္ေခါက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ပါသည္”ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Myanmar Gears Up for November Election | Voice of America - English

Myanmar Harp