ျပည္တြင္းသတင္း

အာဆီယံက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္မပတ္သက္သူ ကိုယ္စာလွယ္တစ္ဦးကို ေခၚယူမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွမီဒီယာမ်ား စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ဟု ခန႔္မွန္းေန

“စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္” ပဲ ပရိသတ္လည္း မနည္းဘူးကိုယ္စားျပဳတာလည္း မနည္းဘူးႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံလည္းရွိတယ္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔

လည္း မပတ္သက္ဘူး

အလုပ္ကို အလုပ္နဲ႔တူေအာင္လည္းလုပ္တတ္တယ္သည္းခံစိတ္လည္းရွိတယ္အဆိုးထဲက အေကာင္းကိုလည္း

ရေအာင္ဖန္တီးတတ္တယ္စီးပြားေရးလည္း အကြက္ျမင္တယ္အိမ္ေထာင္လည္းမျပဳေသးေတာ့ ဇနီး သားသမီး ဘာညာ ငဲ့စရာ

အေႏွာင္အဖြဲ႕လည္း မရွိဘူး .

.ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမဟန္ခဲ့ေတာင္မွ”ေတာင္းပန္တယ္ဗ်ာ ..တေလာကလုံး ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ”

ေတြ ဘာေတြထ လုပ္လိုက္ရင္ ..ပြဲၿပီးပဲ .. ဟိုဘဲေတြ ေႂကြၿပီ ..တို႔ေတာ့ အာဆီယံ ဖိတ္ၾကားမႈမွာ စိုင္းစိုင္းေလာက္ သင့္ေတာ္တာ

မရွိဘူးလို႔ ထင္တာပဲ။

အသင့္ေတာ္ဆုံးလိုေျပာတာထက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးပါလို႔ ဖဲထင္ပါတယ္။ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္

ဟာဆိုရင္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေရပန္းစားတဲ့ အတိုေတာ္တစ္ဦးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔သာ သူသာျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲဗ်ာ သူဟာမည္သူကိုေထာက္ခံအားေပးတဲ့သူဆိုတာအခုခ်ိန္ထိ ခန္႔မွန္းလို႔

မရႏိုင္ေအာင္ ေနႏိုင္တဲ့သူလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ားေမွ်ာ္လင့္သလဲဆိုတာကို ေျပာသြားအုံးေနာ္….

Unicode

“စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္” ပဲ ပရိသတ္လည္း မနည္းဘူးကိုယ္စားျပဳတာလည္း မနည္းဘူးႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အႀကဳံလည္းရွိတယ္ႏိုင္ငံေရးနဲ႔

လည္း မပတ္သက္ဘူးအလုပ္ကို

အလုပ္နဲ႔တူေအာင္လည္းလုပ္တတ္တယ္သည္းခံစိတ္လည္းရွိတယ္အဆိုးထဲက အေကာင္းကိုလည္း

ရေအာင္ဖန္တီးတတ္တယ္စီးပြားေရးလည္း အကြက္ျမင္တယ္အိမ္ေထာင္လည္းမျပဳေသးေတာ့ ဇနီး သားသမီး ဘာညာ ငဲ့စရာ

အေႏွာင္အဖြဲ႕လည္း မရွိဘူး .

ေနာက္ဆုံး အေျခအေနမဟန္ခဲ့ေတာင္မွ”ေတာင္းပန္တယ္ဗ်ာ ..တေလာကလုံး ေျဗာင္းဆန္ေနတာပဲ”

ေတြ ဘာေတြထ လုပ္လိုက္ရင္ ..ပြဲၿပီးပဲ .. ဟိုဘဲေတြ ေႂကြၿပီ ..တို႔ေတာ့ အာဆီယံ ဖိတ္ၾကားမႈမွာ စိုင္းစိုင္းေလာက္ သင့္ေတာ္တာ

မရွိဘူးလို႔ ထင္တာပဲ။အသင့္ေတာ္ဆုံးလိုေျပာတာထက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးပါလို႔ ဖဲထင္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ဟာဆိုရင္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေရပန္းစားတဲ့ အတိုေတာ္တစ္ဦးလဲ ျဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႔သာ သူသာျဖစ္လာမည္ဆိုလွ်င္

ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲဗ်ာ သူဟာမည္သူကိုေထာက္ခံအားေပးတဲ့သူဆိုတာအခုခ်ိန္ထိ ခန႔္မွန္းလို႔

မရႏိုင္ေအာင္ ေနႏိုင္တဲ့သူလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ားေမွ်ာ္လင့္သလဲဆိုတာကို ေျပာသြားအုံးေနာ္….

crd