ျပည္တြင္းသတင္း

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး နယ်မြေစာချုပ် RCEP တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှတ်ရေး ထိုးနိုင်တော့မည်

ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ အရေးပါလာပြီ (ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်မှာ မြန်မာ ပါဝင်တော့မည်)

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး နယ်မြေစာချုပ် RCEP တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှတ်ရေး

ထိုးနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သိရသည်။

အဆိုပါ စာချုပ်ကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊RCEP

သဘောတူစာချုပ်တွင် အဖွဲ့ဝင် (၁၅) နိုင်ငံပါဝင်သည့်အတွက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း

ကိုလည်း ကောင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏

၂၈ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို လည်းကောင်း ကိုယ်စားပြုထားသဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေး

သဘောတူစာချုပ်များ အနက် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်လာမည်ဟု သိရသည်။

RCEP ညှိနှိုင်းမှုများကို ၈ နှစ်တာကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း၊ RCEP ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီ

း နိုင်ငံ များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ ပါဝင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် RCEP သဘောတူစာချုပ်တွင်

ပါဝင်လက် မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ ၏ ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဈေးကွက်

များသို့ တင်ပို့နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦသောင်းထွန်းက နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင်

Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

(Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ

ကျင်းပသော စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၏ အကြိုညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တာဝန်ယူမှု၊

တာဝန်ခံမှုရှိသော အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ ပိုမိုစီးဝင်လာနိုင်မည့်

အခွင့်အရေးကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ များနှင့် နည်းပညာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု

အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ

အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ

သဘောတူစာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ လိုက်ပါအကောင် အထည်ဖော်ရန်အတွက်

မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ယင်း အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံနှင့် ဩစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား နှင့်

နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့မှ ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံ

အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊

အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

zawgyi

ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ အရေးပါလာပြီ (ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကုန်သွယ်ရေး စာချုပ်မှာ မြန်မာ ပါဝင်တော့မည်)

ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး နယ်မြေစာချုပ် RCEP တွင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှတ်ရေး

ထိုးနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သိရသည်။

အဆိုပါ စာချုပ်ကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊RCEP

သဘောတူစာချုပ်တွင် အဖွဲ့ဝင် (၁၅) နိုင်ငံပါဝင်သည့်အတွက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း

ကိုလည်း ကောင်း၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၏ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှု၏

၂၈ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို လည်းကောင်း ကိုယ်စားပြုထားသဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေး

သဘောတူစာချုပ်များ အနက် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်လာမည်ဟု သိရသည်။

RCEP ညှိနှိုင်းမှုများကို ၈ နှစ်တာကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရကြောင်း၊ RCEP ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီ

း နိုင်ငံ များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ ပါဝင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် RCEP သဘောတူစာချုပ်တွင်

ပါဝင်လက် မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံ ၏ ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်ဈေးကွက်

များသို့ တင်ပို့နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်

နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦသောင်းထွန်းက နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်တွင်

Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

(Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်မီ

ကျင်းပသော စီးပွားရေးဝန်ကြီးများ၏ အကြိုညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် သဘောတူစာချုပ်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တာဝန်ယူမှု၊

တာဝန်ခံမှုရှိသော အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ ပိုမိုစီးဝင်လာနိုင်မည့်

အခွင့်အရေးကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ များနှင့် နည်းပညာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု

အစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအသီးသီးရှိ

အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ

သဘောတူစာချုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ လိုက်ပါအကောင် အထည်ဖော်ရန်အတွက်

မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။

ယင်း အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံနှင့် ဩစတြေးလျ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား နှင့်

နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့မှ ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၊ အာဆီယံ

အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊

အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။