အေထြေထြဗဟုသုတ

မျက်ခုံးလှုပျ ၊အသားလှုပျခြငျးတို့၏ နိမိတေျအဟာ အသုံးဝင်လာနိုင်လို့ ရှယျပွီးသိမျးထားပါ

မျက်ခုံးလှုပ် ၊အသားလှုပ်ခြင်းတို့၏ နိမိတ်အဟော အသုံးဝင်လာနိုင်လို့ ရှယ်ပြီးသိမ်းထားပါ

မျက်ခုံးလှုပ် ၊အသားလှုပ်ခြင်းတို့၏ နိမိတ်အဟော

(၁) ငယ်ထိပ်လှုပ်မူ မင်းပူဇော်ခံရအံ့၊ ချစ်ခင်သော မိတ်ဆွေများနှင်တွေ့ရအံ့။

(၂) လက်ဝဲဦးခေါင်းလှုပ်မူ သတင်းကောင်းကြားရအံ့၊ အကြံအစည် အထမြောက်အံ့။

(၃) လက်ယာဦးခေါင်းလှုပ်မူ လာဘ်ရအံံ့။

(၄) လက်ယာအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့။ အဆွေခင်ပွန်းကောင်းနှင့် တွေ့ကြုံရအံ့။

(၅) လက်ဝဲအထက်မျက်ခုံးလှုပ်မူ အကြံအစည်အောင်အံ့။

(၆) လက်ယာအောက်မျက်ရေခံလှုပ်မူ သူတစ်ပါးတို့နှင့် ခိုက်ရန်ညအမျက်ဒေါသရှိအံ့။ ချစ်သူနှင့် တွေ့ရအံ့။ မယားရအံ့။

(၇) လက်ဝဲအောင်မျက်ရေခံလှုပ်မူ ငိုရအံ့။ဆင်းရဲအံ့။

(၈) လက်ယာနားလှုပ်မူ ချမ်းသာအံံ့၊ သုခရအံ။

(၉) လက်ဝဲနားလှုပ်မူ သူတပါးနှင့် ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ပွားရအံ့။ ဥစ္စာပစ္စည်းရအံ့။

(၁၀) လက်ယာဘက်နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချစ်ခင်သူများပြီး မိတ်ဆွေကောင်းရအံ့

(၁၁) လက်ဝဲဘက်နှာခေါင်းလှုပ်မူ ချမ်းသာသုခကို ရအံ့

(၁၂) ဦးခေါင်းလှုပ်မူ ငယ်သူမှာကြင်ယာရအံ့။ ကြီးသူမှာ ဥစ္စာရအံ့။

(၁၃) လက်ယာအောက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူ မကောင်းစကား ဆိုရအံ့။ ခိုက်ရန်ဖြစ် အံံ့။

(၁၄) လက်ဝဲအောက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူ အေဝးမွ သတင်းစကားကြားရအံ။

(၁၅) လက်ယာအထက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူ ချစ်သောသူနှင့် စကားဆိုရအံ့။

(၁၆) လက်ဝဲအထက်နူတ်ခမ်းလှုပ်မူ သူတစ်ပါးနှင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ရအံ့။

(၁၇)မေးလှုပ်မူ စကားကြောင်အမှုဖြစ်ရအံ့။ ဆင်ခြင်ပါလေ။

(၁၈)လည်ပင်းလှုပ်မှု အဝတ်တန်ဆာဆင်ယင်ရအံ့။ ရွှေ,ငွေရအံ့။ ထင်ရှားအံ့။တစ်ပါးသူပူဇော်ခြင်းကို ခံရအံ့။

(၁၉)လက်ယာပုခုံးလှုပ်မူ ယာကောင်းရအံ့။ ဆင်မြင်းရအံ့။ မိန်းမနှင်ခိုက်ရန်ဖြစ်အံ့လည်းဟူ၏။

(၂၀) လက်ဝဲပခုံးလှုပ်မူ ဥစ္စာလာဘ်ရအံ့။ သူတစ်ပါးနှင်ရန်ဖြစ်အံ့။

(၂၁) လက်ယာဘက်ဆီးစလှုပ်မူ ကျော်ဇောအံ့။

(၂၂) လက်ဝဲဘက်ဆီးစလှုပ်မူ လူလိမ်နှင်တွေ့၍ပျက်စီးအံ့။ ဥပဒ်ဖြစ်အံ့။

(၂၃) ကျောလှုပ်မူ အဝတ်,အစားရအံ့။

(၂၄) လက်ယာလက်ရုံးလှုပ်မူ ခင်ပွန်းရအံ့။ အမြိန်,အရသာစားရအံ။ ချစ်သောသူဥစ္စာပေးလာအံ့။

(၂၅) လက်ဝဲလက်ရုံံးလှုပ်မူ သူတပါးဥစ္စာပေးလာအံ့။ ချစ်သူဥစ္စာရအံ့။

(၂၆) လက်ယာလက်ဖဝါးလှုပ်မူ အမြိန်အရသာစားရအံ့။

(၂၇) လက်ဝဲလက်ဖဝါးလှုပ်မူ မကောင်း။ ဦးခေါင်းဆေးပါ။

(၂၈) လက်ယာရင်ဖက်လှုပ်မူ ကောင်းအံ့။ စိတ်ချမ်းသာအံ့။

(၂၉) လက်ဝဲရင်ဘက်လှုပ်မှု စိတ်နှလုံးတွေဝေအံ့။

(၃၀) ချက်လှုပ်မူ ဥစ္စာရအံ့။ ကောင်းသောခင်ပွန်း ရအံ့။

(၃၁) လက်ယာဝမ်းပြင်လှုပ်မူ အမြိန်အရသာကောင်းစားရအံ့။

(၃၂) လက်ဝဲဝမ်းပြင်လှုပ်မူ လာဘ်ရအံ့။

(၃၃) နှလုံးသားလှုပ်မူ ခင်ပွန်းကောင်းရအံ့။ ဥစ္စာရအံ့။

(၃၄) လက်ယာပါးပြင်လှုပ်မူ အမြိန်အရသာ စားရအံ့။

(၃၅) လက်ဝဲပါးပြင်လှုပ်မူ သူနှင့်ပြောဟောရအံ့။

(၃၆)လက်ယာနှဖူးလှုပ်မူ အခြွေအရံများအံ့။

(၃၇) လက်ဝဲနဖူးလှုပ်မူ သူနှင့်အမြတ်ဒေါသဖြစ်ပွားအံ့။

(၃၈) ဣန္ဒြေလှုပ်မူမယားကောင်းရအံ့။သူတပါးနှင့်စကားဆိုရအံ့။

(၃၉) အင်္ဂါဇာတ်လှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၄၀) လက်ယာဘက်လည်ကုတ်လှုပ်မူ ရွှေငွေ ဥစ္စာတိုးအံ့။

(၄၁) လက်ဝဲဘက်လည်ကုတ်လှုပ်မူ ဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၄၂) လက်ယာနှာခေါင်းလှုပ်မူ သူဥစ္စာပေးလာအံ့။

(၄၃) လက်ဝဲနှာခေါင်းလှုပ်မူ အစိုးရသူတို့ ပူဇော်ခြင်းကိုခံရအံ့။

(၄၄) လက်ယာတင်သားလှုပ်မူ သူတပါးတို့ရန်ပြုလာအံ့။ ဆင်မြင်းစီးရအံ့။

(၄၅) လက်ဝဲတင်သားလှုပ်မူ ချမ်းသာစွာနေရအံ့။ မိန်းမကြောင်ဥပါဒ်ဖြစ်အံ့ဟုလည်းဆို၏။

(၄၆) ခါးလှုပ်မူဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၄၇) လက်ယာပေါင်လှုပ်မူ အကျိုးကျေးထူးပေးအံ့။

(၄၈) လက်ဝဲပေါင်လှုပ်မူ ချစ်သောသူနှင့် စကားဆိုရအံ့။

(၄၉) လက်ယာပဆစ်လှုပ်မူ ကောင်းသောလာဘ်ရအံ့။

(၅၀)လက်ဝဲပဆစ်လှုပ်မူ ခိုက်ရန်ဖြစ်အံ့။ ရှောင်လေ။

(၅၁)လက်ယာခြေသလုံးလုံးလှုပ်မူ ကောင်း၏။ မြတ်သောလာဘ်ရ၏။

(၅၂) လက်ဝဲခြေသလုံးလှုပ်မူ မိန်းမနှင့် မျက်လိုကြအံ့။ မိန်းမဥပါဒ်ပြုအံ့။

(၅၃) လက်ယာမြင်းခေါင်းလှုပ်မူကောင်း၏။

(၅၄) လက်ဝဲမြင်းခေါင်းလှုပ်မူကျွန်ရအံ့။သူဖျက်လာအံ့။

(၅၅) လက်ယာခြေဖသားလှုပ်မူကောင်း၏။အဆွေခင်ပွန်းဆီသို့သွားရအံ့။ခရီးမရှိသောအရပ်သို့သွားရအံ့။

(၅၆) လက်ဝဲခြေဖဝါးလှုပ်မူ ကြီးသောသူတို့အတွက် စိုးရိမ်ကြောင်ကြရအံ့။

(၅၇) လက်ယာခြေလှုပ်မူ ဝဘီဝတ်ရန်ပြုလာအံ့။

(၅၈) လက်ဝဲခြေလှုပ်မူ မယားနှင်မျက်လိုအံ့။

(၅၉) လက်ယာသားမြတ်လှုပ်မူ အိမ်တွင်ရှိသော ဥစ္စာပျောက်အံ့။

(၆၀) လက်ဝဲသားမြတ်လှုပ်မူကောင်းသောဥစ္စာရအံ့။

(၆၁) လက်ယာလက်လှုပ်မူ အင်းပူဇော်ခံရအံ။

(၆၂) လက်ဝဲလက်လှုပ်မူဥစ္စာလာဘ်ရအံ့။အသားလှုပ်ကျမ်း ပြီး၏။

လူတို့၏ ကိုယ်ကာယကြီးငယ်လှုပ်ခြင်းသည်သွေး လေဥပဒ်ကြောင်လည်းလှုပ်သည်။ ဖြစ်လိုပျက်လိုသော နိမိတ် ကြောင့်လည်းလှုပ်၏။ထို

လှုပ်ခြင်း၂ပါးတို့တွင်သွေး၊ လေဥပဒ်ကြောင့်လှုပ်ခြင်းကို ပယ်၍

ဖြစ်လိုပျက်လိုသော နိမိတ်ကိုနှလုံးပိုက်လျှင်ယှဉ်သင့်ကြဉ်သင်သည်အတိုင်း ယှဉ်ကြဉ်ခြင်းပြုပါက မုချလောက၌ ဖြစ်သော အကျိုးကျေးဇူး

ခံစားရလိမ့်မည်ဟု ပညာရှိတို့ ဆိုကြကုန်၏။

လောကီပညာ ညွန့်ပေါင်းချုပ်ကျမ်း

Credit