ျပည္တြင္းသတင္း

(၂၂) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အစအဆုံး

#ကျပ်သိန်းတသောင်းခွဲ

ဂ ၄၇၇၄၀၆

#ကျပ်သိန်းတသောင်း

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

#ကျပ်သိန်းငါးထောင်

ဟ ၆၇၂၈၃၅

ကက ၂၅၉၉၃၄

#ကျပ်သိန်း၂၀၀၀ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄

င ၇၆၂၇၇၈

ကဃ ၂၅၀၉၇၉

ဘ ၉၁၁၈၀၂

#ကျပ်သိန်း၁၀၀၀ဆု

ဂ ၁၀၂၃၃၂

ဏ ၉၄၆၀၃၇

ဠ ၆၆၇၆၅၇

သ ၃၂၂၇၃၈

ကဂ ၈၇၄၀၂၁

#ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်သုံးသိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း၅လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ယ ၇၀၇၁၅

ဃ ၃၅၆၄၄

ထ ၉၂၂၈၈

ဆ ၈၄၉၈၄

ကခ ၇၄၀၀၆

က ၂၂၀၈၃

ကခ ၁၃၈၂၀

ဏ ၄၃၉၈၀

င ၅၄၅၄၇

ဆ ၈၃၈၂၄

စ် ၃၁၈၉၇

ကခ ၂၈၃၇၀

က ၃၃၀၅၅

မ ၆၁၁၈၄

ဎ ၈၂၉၁၂

လ ၁၁၁၀၁

ပ ၃၇၀၇၉

ဒ ၈၃၁၉၃

#ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်နှစ်သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း ၄ လုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ဓ ၆၃၉၂

ဓ ၄၈၁၄

ဂ ၈၀၇၀

ဋ ၆၆၈၂

ဋ ၉၈၅၈

ထ ၈၈၆၂

ဋ ၉၂၄၂
ဏ ၂၀၉၉

ဝ ၂၃၀၂

ဍ ၇၂၇၁

ခ ၆၁၄၂

(ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ၊ထီဖွင့်နေဆဲမို့ယခုပို့စ်မှာ Update ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်)

Unicode

#ကျပ်သိန်းတသောင်းခွဲ

ဂ ၄၇၇၄၀၆

#ကျပ်သိန်းတသောင်း

ကဂ ၁၉၉၃၆၂

#ကျပ်သိန်းငါးထောင်

ဟ ၆၇၂၈၃၅

ကက ၂၅၉၉၃၄

#ကျပ်သိန်း၂၀၀၀ဆု

ထ ၁၉၃၇၀၄

င ၇၆၂၇၇၈

ကဃ ၂၅၀၉၇၉

ဘ ၉၁၁၈၀၂

#ကျပ်သိန်း၁၀၀၀ဆု

ဂ ၁၀၂၃၃၂

ဏ ၉၄၆၀၃၇

ဠ ၆၆၇၆၅၇

သ ၃၂၂၇၃၈

ကဂ ၈၇၄၀၂၁

#ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်သုံးသိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း၅လုံးအစဉ်လိုက်တူရမည်

ယ ၇၀၇၁၅

ဃ ၃၅၆၄၄

ထ ၉၂၂၈၈

ဆ ၈၄၉၈၄

ကခ ၇၄၀၀၆

က ၂၂၀၈၃

ကခ ၁၃၈၂၀

ဏ ၄၃၉၈၀

င ၅၄၅၄၇

ဆ ၈၃၈၂၄

ဈ ၃၁၈၉၇

ကခ ၂၈၃၇၀

က ၃၃၀၅၅

မ ၆၁၁၈၄

ဎ ၈၂၉၁၂

လ ၁၁၁၀၁

ပ ၃၇၀၇၉

ဒ ၈၃၁၉၃

#ဝေဝေဆာဆာပဒေသာကျပ်နှစ်သိန်းဆု

အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း ၄ လုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ဓ ၆၃၉၂

ဓ ၄၈၁၄

ဂ ၈၀၇၀

ဋ ၆၆၈၂

ဋ ၉၈၅၈

ထ ၈၈၆၂

ဋ ၉၂၄၂
ဏ ၂၀၉၉

ဝ ၂၃၀၂

ဍ ၇၂၇၁

ခ ၆၁၄၂

(ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ၊ထီဖွင့်နေဆဲမို့ယခုပို့စ်မှာ Update ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်)