ျပည္တြင္းသတင္း

ပထမဆုံးမြန်မာဘီယာသံဘူးတိုမှကားကံထူးရှင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီး

၂၇.၁၂.၂၀၂၀ မြန်မာဘီယာ သံဗူး ကံစမ်းမဲမှ ပထမဦးဆုံး Ford Car သစ်ကြီးကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ သာကေတမြို့နယ်မှ ကိုအေးမင်းစိုး (၀၉-၇၇၇၇၂၉၇၀၉) ကံထူးသွားပါပြီ။

ဝယ်ယူအားပေးသောဆိုင် ကိုမောင်မြင့်စတို

နောက်ထပ် Ford Car များကျန်ရှိနေပါသေးသည့်အတွက် ဆက်လက်ကံစမ်းအားပေနိုင်ပါသည်။

Moe Myint Kyal Sin

ပထမဆုံးမြန်မာဘီယာသံဘူးတိုမှကားကံထူးရှင်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ

၂၇.၁၂.၂၀၂၀ မြန်မာဘီယာ သံဗူး ကံစမ်းမဲမှ ပထမဦးဆုံး Ford Car သစ်ကြီးကို ရန်ကုန်တိုင်း၊ သာကေတမြို့နယ်မှ ကိုအေးမင်းစိုး (၀၉-၇၇၇၇၂၉၇၀၉) ကံထူးသွားပါပြီ။

ဝယ်ယူအားပေးသောဆိုင် ကိုမောင်မြင့်စတိုး

နောက်ထပ် Ford Car များကျန်ရှိနေပါသေးသည့်အတွက် ဆက်လက်ကံစမ်းအားပေနိုင်ပါသည်။

Moe Myint Kyal Sin