News

ဗိုလၷဂါးမြ ကာ၀ႏၦီ ေတာင္းဆိုစာပို႔

သို႔

ဦးရည္မြန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ တပ္ရင္းတရင္းစာလက္နက္တပ္ဆင္ေပးပါရန္တင္ျပျခင္းကိစၥ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုဘဝအား အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ အဓမၼလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ (NUG) အစိုးရမဖြဲ႕မွီ ၂၀၂၁-ဧၿပီေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ရရာလက္နက္ဆြဲကိုင္ကာ ယေန႔ထိတိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ရဲေဘာ္မ်ား၏ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေျခ၊ လက္အဂ္ါမ်ားဆုံးရႈံးလိုက္ရသည္အထိ ႀကိဳးစားၿပီးတိုက္ပြဲဝင္ေတာ္လွန္ေနခဲ့သည္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိျမန္မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(NUG) အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOD) တြင္လည္းတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားစနစ္တက်ေပးသြင္း၍ အသိအမွတ္ျပဳပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေကာင္စီဘက္မွ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေဒသအား ဦးတည္၍ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးထိုးစစ္ျပင္ဆင္စတင္ေနသည့္အေနအထားတခုအား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ( 13.3.2022 ) ရက္ေန႔ ဝန္းႀကီးဦးရည္မြန္ႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္က ( MRDA ) ၏စာရင္းသြင္းတပ္ရင္းမ်ားအားလုံးတပ္ဆင္ဖို႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တရင္းစာတပ္ဆင္ျခင္းကိုမူ ထိုေန႔မွစ၍တလအတြင္း တပ္ဆင္ေပးမည္ဟုကတိေပးထားသည့္အတိုင္း အျမန္ဆုံးတာဝန္ယူတပ္ဆင္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ရၾကၥဲ။ ။ 8.5.2022

ဗိုလၷဂါး

ျမန္ာ့ေတာ္ဝင္နဂါးတပ္ေတာ္

MYANMAR’S ROYAL DRAGON ARMY

သို႔

ဦးရည္မြန္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

အေၾကာင္းအရာ။ ။ တပ္ရင္းတရင္းစာလက္နက္တပ္ဆင္ေပးပါရန္တင္ျပျခင္းကိစၥ။

ကြၽန္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထုဘဝအား အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု၏ အဓမၼလႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ (NUG) အစိုးရမဖြဲ႕မွီ ၂၀၂၁-ဧၿပီေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ ရရာလက္နက္ဆြဲကိုင္ကာ ယေန႔ထိတိုင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ရဲေဘာ္မ်ား၏ အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေျခ၊ လက္အဂ္ါမ်ားဆုံးရႈံးလိုက္ရသည္အထိ ႀကိဳးစားၿပီးတိုက္ပြဲဝင္ေတာ္လွန္ေနခဲ့သည္ကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိျမန္မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး သိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(NUG) အစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MOD) တြင္လည္းတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားစနစ္တက်ေပးသြင္း၍ အသိအမွတ္ျပဳပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေကာင္စီဘက္မွ ကြၽန္ုပ္တို႔ေဒသအား ဦးတည္၍ ေခ်မႈန္းႏိုင္ေရးထိုးစစ္ျပင္ဆင္စတင္ေနသည့္အေနအထားတခုအား ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ( 13.3.2022 ) ရက္ေန႔ ဝန္းႀကီးဦးရည္မြန္ႏွင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္က ( MRDA ) ၏စာရင္းသြင္းတပ္ရင္းမ်ားအားလုံးတပ္ဆင္ဖို႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း တရင္းစာတပ္ဆင္ျခင္းကိုမူ ထိုေန႔မွစ၍တလအတြင္း တပ္ဆင္ေပးမည္ဟုကတိေပးထားသည့္အတိုင္း အျမန္ဆုံးတာဝန္ယူတပ္ဆင္ေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ရက္စြဲ။ ။ 8.5.2022

ဗိုလ္နဂါး

မြန်ာ့တော်ဝင်နဂါးတပ်တော်

MYANMAR’S ROYAL DRAGON ARMY